Slåtter i Komstad ängar

Naturskyddsföreningen ordnar årligen slåttergille då vi slår ön ”Kringelen” med lie.

Liens konstruktion diskuteras

Liens konstruktion diskuteras

Den frodiga grönskan på ön Kringlan är lätt att slå

Den frodiga grönskan på ön Kringlan är lätt att slå

Vid kafferasten diskuteras floran och hur den kan bevaras och vårdas

Vid kafferasten diskuteras floran och hur den kan bevaras och vårdas