Om oss

Välkommen till Sävsjö Naturskyddsförening

Svenska Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Engagemanget i Sävsjökretsen bygger på medlemmarnas intressen och frivilliga arbete. Den nuvarande styrelsen prioriterar verksamhetsområdena, klimat och biologisk mångfald samt mat och jordbruk. Vi i styrelsen försöker på olika sätt att engagera oss särskilt inom dessa områden.

 

Bokgåva till kommunens skolor’

Sävsjö Naturskyddsförening skänker 260 exemplar av den av barn och vuxna mycket uppskattade boken ”Känn igen 250 djur och växter” till kommunens skolor och förskolor. Behoven av och intresset för detta har inventerats genom kontakter med kommunens skolor och kommunens barn- och utbildningschef.  Alla har välkomnat idén och tog gärna emot gåvan för användning i undervisningen. Böckerna är tänkta att finnas i skolornas bibliotek så att alla klasser från förskola och lågstadiet till högstadiet under flera år får tillgång till dem.  Till var och en av kommunernas skolor (sju stycken) lämnades 30 exemplar av boken och till förskolorna (åtta stycken) lämnades mellan två och tolv exemplar av boken beroende på förskolans storlek. Vi hoppas att på detta sätt bidra till att fler barn och unga blir intresserade av och finner glädje i vår fantastiska natur och att engagemanget och viljan att skydda naturen härigenom ökar.

Böckerna överlämnades vid rektorsmötet på kommunhuset (Foto: Ella Alvin, Smålands Dagblad)

Klimatnödläge I en skrivelse den 25:e augusti uppmanar vi de politiska partierna i Sävsjö att ge klimatfrågan högsta prioritet. Vi vill att ett kraftfullt och systematiskt arbete för minskad klimatpåverkan ska organiseras.

 

Kontakta oss

Du kan nå oss på mejl: savsjo@naturskyddsforeningen.se

Eller per telefon. Du kan se telefonnumren till oss i styrelsen om du klickar här.