Föreningen

På grund av Corona-Pandemin är en del av vår planerade verksamhet inställd. Vi kommer inte heller att ge ut något kretsblad i vår eftersom det i huvudsak brukar innehålla en presentation av vårens och sommarens program. I stället sänder vi ut ett Medlemsbrev till de e-postadresser som finns i medlemsregistret. I detta finns bl.a. information om planerade verksamheter och några tips om några fina utflyktsmål. Här är en länk till Medlemsbrevet.