Komstad ängar

Vår på Kringelen

Ängarna i Komstad vårdas av Naturskyddsföreningen, IFK och markägarna själva. De delar som Naturskyddsföreningen sköter är högörtsängen på ön Kringelen som är ett så kallat natura 2000-område. På våren rensas ängarna från ris och löv, så kallad fagning. På sommaren ordnar Naturskyddsföreningen slåtter med lie då alla är välkomna att delta.