Biogas i biltanken

Ni har väl inte missat att det går att tanka biogas sedan maj 2013 i Sävsjö!

Den svenska vägtrafiken omfattar ungefär 90 TWh (terawattimmar) energi per år att jämföra med den totala energianvändningen på cirka 400TWh. Främst används oljebaserad bensin och diesel i transportsektorn. Sammantaget står dessa drivmedel för 92 procent av vägtrafikens energiåtgång.

Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas. Metan blir koldioxid och vatten vid förbränning. Bensin och diesel har mycket längre kolvätekedjor och nedbrytningsprodukterna innehåller mer kväveoxider och partiklar.

Fordonsgas består av biogas och/eller naturgas. År 2012 bestod andelen såld fordonsgas i Sverige av närmare 60 procent biogas, att jämföra med år 1995 när fordonsgasen introducerades på den svenska marknaden och bestod av enbart naturgas.

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden. Idag produceras biogas i huvudsak av avloppsslam, gödsel, avfall från livsmedelsindustrier, restauranger och hushåll. Att röta ger en användbar restprodukt, biogödsel. Dessutom, genom att använda biogasen som drivmedel förhindras metan från att läcka direkt till atmosfären och påverka klimatet.

De flesta gasbilar har två bränslesystem – ett för gas och ett för bensin – och kostar ungefär lika mycket som motsvarande dieselbil i inköp. Och ibland billigare. Du kan köra mellan 20 – 45 mil på en tank beroende av bilmodell och körsätt. Tar gasen slut så har personbilarna även en bensintank som ger ytterligare 20 – 70 mils drift. Det tar mellan 2 – 4 minuter att tanka fordonsgas i en vanlig personbil.

Spana efter CNG-skyltar!

CNG-skylten används i hela Europa för att upplysa att det finns fordonsgas.
Compressed Natural Gas, (metangas antingen biogas eller naturgas)