De vilda blommornas dag

De vilda blommornas dag ”firas” årligen den andra söndagen i juni

Nedan finns några bilder från de vilda blommornas dag 2014 och 2015  i Komstad ängar .

 

Vi var 35 som deltog i blomstervandringen

Blomstervandringen är ett uppskattat arrangemang som lockar många deltagare

Några exempel på blommor i Komstad ängar:

Grässtjärnblomma

Grässtjärnblomma

 

Gökblomster

Gökblomster

Blodnäva

Blodnäva

Skatnäva

Skatnäva

Midsommarblomster (Skogsnäva)

Midsommarblomster (Skogsnäva)

Brudbröd

Brudbröd

Ängsskallra

Ängsskallra

Ängsruta

Ängsruta

Nattviol

Nattviol