Hur vill du bidra till en hållbar framtid?

Vi i Naturskyddsföreningen har alla en vilja att verka för naturskydd och miljövård. Fältet är brett och behoven stora både globalt och lokalt här i Sävsjö kommun. I stadgarna för Sävsjökretsen står det att vi ska arbeta för Naturskyddsföreningens syfte samt i första hand hos kommunala organ tillvarata natur- och miljövårdens intresse, och i verksamheten:

  • Bevaka natur och miljöfrågor
  • Bedriva upplysningsverksamhet
  • Väcka opinion i väsentliga frågor
  • Påverka myndigheter – främst kommunala organ och politiker till effektivare insatser inom natur- och miljövårdens område
  • Verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor som i det fria bildningsarbetet

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vad tycker du skulle vara mest intressant att ta itu med?

Kanske har du funderat på att ta tag i någon fråga men inte vetat riktigt hur. Och så kommer det annat emellan. Så är det även för oss i styrelsen. Men om fler hjälps åt uträttar vi troligen lite mer. Kanske känner du någon som du gärna skulle vilja umgås lite mer med och samtidigt göra en insats för miljön. Hur vore det att dra igång ett litet projekt, en arbetsgrupp eller studiecirkel, sätta upp ett mål och tillsammans känna arbetsglädjen i att streta på mot målet och kanske också uppnå det? Visst skulle det kännas skönt om du och dina vänner tillsammans hade åstadkommit ett framsteg i kampen för naturen och miljön.

Kanske vill du jobba med klimatfrågan och ta itu med hur vi i Sävsjö kommun ska minska utsläppen av CO2? Eller brinner du för ekologisk mat eller för en giftfri miljö och vill arbeta med att påverka Sävsjöbornas medvetenhet i dessa frågor? Du gillar kanske att jobba med barn och vill starta en barn- och familjeverksamhet inom vår förening, Natursnokar som de brukar kalla sig. Eller vill du ingå i en grupp som jobbar med att bevara den biologiska mångfalden t.ex. på de fina ängarna i Komstad som behöver omsorg och skötsel liksom alla byggnader som vi genom Stiftelsen Komstad Kvarn är med och förvaltar.

Kontakta någon av oss i styrelsen så kan vi kanske hjälpas åt att få igång verksamheter som du är intresserad av.