Beräkna din klimatpåverkan

Resvanor, vilken mat du äter och hur varmt du har i huset har betydelse för hur stor påverkan du har på klimatet. Med Klimatkontot.se som utarbetats av IVL, Svenska Miljöinstitutet kan du få en överblick över dina utsläpp av växthusgaser baserat på din livsstil.  https://www.klimatkontot.se/