Åk klimatsmart!

Cykla och promenera!

Bilen är en viktig del av transportsystemet och ska användas där den gör mest nytta, d.v.s. på medellånga avstånd och där kollektivtrafiken inte är tillräckligt tät. 70 procent av alla resor är kortare än 5 km. Cykla och promenera!